ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนปทุมพิทยาคม  สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทร.045-950450

-ห้องเรียนพิเศษ ม.1 รับสมัคร 14-18 ก.พ.66 สอบคัดเลือก 4-มี.ค.-66 ประกาศผล 8-มี.ค.-66 มอบตัว 10-มี.ค.-66 -ห้องเรียนพิเศษ ม.4 รับสมัคร 14-18 ก.พ.66 สอบคัดเลือก 5-มี.ค.-66 ประกาศผล 9-มี.ค.-66 มอบตัว 10-มี.ค.-66