ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนปทุมพิทยาคม  สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทร.045-950450

-ห้องเรียนพิเศษ ม.1 รับสมัคร 21-25 ก.พ.66 สอบคัดเลือก 5-มี.ค.-66 ประกาศผล 21-มี.ค.-66 มอบตัว 23-มี.ค.-66 -ห้องเรียนพิเศษ ม.4 รับสมัคร 21-25 ก.พ.66 สอบคัดเลือก 6-มี.ค.-66 ประกาศผล 22-มี.ค.-66 มอบตัว 24-มี.ค.-66

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.1


ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร ในระดับ ม.1

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.4

ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.4